Hydraulické filtre

Znečistený hydraulický olej kovovými čiastočkami, usadeninami môžu spôsobiť poruchy ovládacích hydraulických prvkov. Jedine čisté médium je zárukou správneho fungovania systému. Pre čistenie oleja v hydraulických obvodoch motorových vozidiel a v priemyselnej aplikácii sa požívajú:

 1. Filtračné vložky kovové s filtračným médiom:
  • papier
  • sklenné alebo polyesterové vlákna
  • mosadzné alebo nerezové sieťky
 2. Výmenné filtre skrutkovacie

Oblasti používania:

 1. Sacie filtre – montujú sa do sacieho potrubia aby chránili čerpadlo
 2. Tlakové filtre – montujú sa priamo do tlakového potrubia
 3. Do spätnej vetvy – montujú sa pred hydraulickú nádrž

V prípade predlžovania servisného intervalu výmeny filtra dochádza k výraznejšiemu opotrebovaniu častí hydraulického systému.