Vzduchové filtre

Moderné motory motorových vozidiel nasajú za minútu veľké množstvo vzduchu znečisteného prachom a sadzami, podľa toho v akom prostredí sa vozidlo prevádzkuje. Približné množstvo nasávaného vzduchu sa dá vypočítať z výkonu motora nasledovne:

  • Benzínové motory V = 0,07 x výkon v kW + 10% (m3/min.)
  • Naftové motory V = 0,09 x výkon v kW + 10% (m3/min.)

Z výpočtu je zrejmé, že čistý nasávaný vzduch je predpokladom bezproblémového chodu motora. Moderné filtračné média odfiltrujú z nasávacieho vzduchu účinne a spoľahlivo nečistoty, akými sú častice prachu, peľu, piesku, sadze a dokonca kvapky vody. Tým nielen chránia motor ale aj elektronické čidlá umiestnené v sacom potrubí.

Samostatnou súčasťou filtrácie sú poistné filtračné vložky používané hlavne u nákladných vozidiel, stavebných a poľnohospodárskych strojov pracujúcich vo veľmi prašnom prostredí. Vložky sa vkladajú do základnej filtračnej vložky a chránia motor v prípade poškodenia základnej filtračnej vložky.

V prípade predlžovania servisného intervalu výmeny filtra dochádza vplyvom jeho zanesenia ku strate výkonu motora, nárastu spotreby paliva a prekročeniu povolených hodnôt emisií.